മുന്‍ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് പി അപ്പുക്കുട്ടന്‍ അന്തരിച്ചു

കടലുണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുന്‍ പ്രസിന്‍റും മുതിര്‍ന്ന സിപിഎം നേതാവുമായ മണ്ണൂര്‍ പടിഞ്ഞാറേ പുരയ്ക്കല്‍ പി അപ്പുക്കുട്ടന്‍-വിസിഎസ് (99) അന്തരിച്ചു.

Follow us

We will keep you updated

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *