ഇനി സ്വന്തം നാട്ടില്‍ വോട്ട് ചെയ്യാം

ഇനി സ്വന്തം നാട്ടില്‍ വോട്ട് ചെയ്യാം

വള്ളിക്കുന്നിലെ ബാലാതിരുത്തി ദ്വീപുകാര്‍ക്ക് ഇനി സ്വന്തം നാട്ടില്‍ വോട്ട് ചെയ്യാം. വര്‍ഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില്‍ ബാലാതിരുത്തിയിലെ 187ാം നമ്പര്‍ ആ…