രമേശ് ചെന്നിത്തല കടലുണ്ടിയില്‍

ferokeഫറോക്ക് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ മണ്ണൂര്‍ ശാഖ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

 

Follow us

We will keep you updated

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *