ശിവരാത്രി ആഘോഷം

മണ്ണൂര്‍ മഹാശിവക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവരാത്രി ആഘോഷം 10-ന് നടക്കും.  തന്ത്രി കല്ലൂര്‍ മാധവന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, മേല്‍ശാന്തി തെഞ്ചീരി ജയന്‍ നമ്പൂതിരി എന്നിവര്‍ കാര്‍മികത്വം വഹിക്കും. രാത്രി എട്ടിന് ഡോ. പ്രിയദര്‍ശന്‍ ലാലി ന്റെ പ്രഭാഷണം, ഒമ്പതിന് നൃത്തനൃത്യങ്ങള്‍, 11-ന് ശീവേലി. അയനിക്കാട് നര്‍ത്തന കലാലയത്തിന്റെ ‘കാളീഭൈരവം’ പുരാണനാടകം

Follow us

We will keep you updated

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *