ശിവരാത്രി ആഘോഷം

March 2, 2013 mail@shinod.in 0

മണ്ണൂര്‍ മഹാശിവക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവരാത്രി ആഘോഷം 10-ന് നടക്കും.തന്ത്രി കല്ലൂര്‍ മാധവന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, മേല്‍ശാന്തി തെഞ്ചീരി ജയന്‍ നമ്പൂതിരി എന്നിവര്‍ കാര്‍മികത്വം വഹിക്കും.