പ്രതിഷ്ഠാദിനം

മണ്ണൂര്‍ ആല്‍പറമ്പ് സര്‍പ്പക്കാവില്‍ നവംബര്‍ 14 ന് പാമ്പുമേക്കാട്ട് മന ശ്രീവല്ലഭന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ കാര്‍മികത്വത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠാദിനം ആഘോഷിക്കും. ചടങ്ങുകള്‍ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ആറിന് ആരംഭിക്കും.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*